Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE

REJESTRY I EWIDENCJE

księga zarządzeń dyrektora
protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
protokoły posiedzeń Rady Rodziców
protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej
rejestr pracowników
księga druków ścisłego zarachowania
ewidencja wydanych kart rowerowych
ewidencja wydanych legitymacji szkolnych
ewidencja wydanych legitymacji przedszkolnych
rejestr wydanych świadectw
ewidencja zaświadczeń
rejestr wypadków uczniów na terenie szkoły
rejestr wypadków pracowników
księga arkuszy ocen uczniów
rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
ewidencja uczniów w  szkole
księgi dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły ( do celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego)
ewidencja osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych
rejestr skarg i wniosków
spis inwentaryzacyjny
rejestr inwestycji i remontów w szkole
rejestr korespondencji
ewidencja delegacji służbowych
zestawienie raportów miesięcznych stołówki szkolnej
archiwum szkolne ( wykaz teczek zarchiwizowanych)
ewidencja zaświadczeń i  orzeczeń lekarskich

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWA ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanym w świetle ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust.1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.
Ponadto udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie przepisów załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn zm.).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>